Het nieuwestads weeshuis logo

Zienn en Jeugdhulp Friesland

Wolken

Zienn en Jeugdhulp Friesland

Voor De Werkerij, waar jongvolwassenen o.l.v. een coach een traject richting leren, werken of dagbesteding volgen.

Bekijk ook deze voorbeelden


Stichting Cambuur Verbindt

Voor de activiteiten gericht op de jeugd.

Stichting Jeugdcircus Saranti

Voor de show Oost West Circus Best.

Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl