Het nieuwestads weeshuis logo

Speelpleincommissie Jirnsum

Wolken

Speelpleincommissie Jirnsum

Voor de inrichting van een schoolspeelplein

Bekijk ook deze voorbeelden


Stichting Topbasketbal Friesland

Clinics voor leerlingen van Leeuwarder basisscholen

Stichting Welcome to the Village

Voor het onderdeel Social Design.

Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting: Mevrouw T. de Vries.

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

T: (058) 213 88 87
E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl