Het nieuwestads weeshuis logo

Stichting Cambuur Verbindt

Wolken

Stichting Cambuur Verbindt

Voor de activiteiten gericht op de jeugd.

Bekijk ook deze voorbeelden


Stichting Welcome to the Village

Voor het onderdeel Social Design.

Stichting Bruist

Voor het Prinsentuinprogramma, zondagmiddagoptredens in de zomerperiode.

Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl