Het nieuwestads weeshuis logo

Stichting Topbasketbal Friesland

Wolken

Stichting Topbasketbal Friesland

Clinics voor leerlingen van Leeuwarder basisscholen

Bekijk ook deze voorbeelden


Stichting Weekendschool Baljée

Weekendschool Baljée, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Stads..

Stichting Stoereloer

Project SPONS!

Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl