Het nieuwestads weeshuis logo

Stichting Weekendschool Baljée

Wolken

Stichting Weekendschool Baljée

Weekendschool Baljée, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Stads Weeshuis, laat kinderen van 10 tot 14 jaar uit Leeuwarden die daarvoor van huis uit minder kansen en mogelijkheden hebben, uitgebreider kennismaken met onderwerpen als wetenschap, cultuur, vakmanschap en techniek met als doel hen te helpen hun (toekomst)perspectieven te verbreden, hun zelfvertrouwen te vergoten, hun talenten te benutten.

Bekijk ook deze voorbeelden


Speelpleincommissie Jirnsum

Voor de inrichting van een schoolspeelplein

Stichting Welcome to the Village

Voor het onderdeel Social Design.

Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl