Het nieuwestads weeshuis logo

Sport Fryslân

Wolken

Sport Fryslân

Mega Fries Sportfestijn, Leeuwarden.
De foto is gemaakt door: Stefanie Gelderblom


Bekijk ook deze voorbeelden


Stichting Jeugdcircus Saranti

Voor de show Oost West Circus Best.

Stichting Cambuur Verbindt

Voor de activiteiten gericht op de jeugd.

Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl