Het nieuwestads weeshuis logo

Aanvraagformulier

Wolken

Wat heeft u nodig om dit formulier in te vullen?

U kunt alle vragen in het formulier bekijken, voordat u begint met invullen. Het is handig vooraf de in stap 4 genoemde bijlagen te verzamelen. Beantwoord de vragen in het formulier zo kort mogelijk. Voor uitgebreide informatie stuurt u in een bijlage een projectplan mee. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe we omgaan met de privacy van de persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag aanlevert.1. Gegevens over de organisatie

1.1 Correspondentiegegevens

Onjuist IBAN nummer!


1.2 Wat is de rechtsvorm van de organisatie?

Het Nieuwe Stads Weeshuis doneert in principe alleen aan stichtingen en verenigingen.

2. Projectbeschrijving


2.7 Hoeveel mensen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het project?

3. Financiën

3.1 Graag een gespecificeerde begroting uploaden als bijlage met daarin een specificatie van de projectkosten en projectopbrengsten. Alsmede een gedetailleerd dekkingsplan met reeds toegekende c.q. aangevraagde bijdragen.Wij verzoeken u ons te informeren over inhoudelijke en/of financiële wijzigingen in het project en over tussentijdse beslissingen van andere fondsen en geldgevers.


4. Overige vragen


Geef aan in elke maand, jaar, bedrag en subsidienummer u een bijdrage ontving

Maand
Jaar
Bedrag
Subsidienummer
5. Bijlagen

Voorbeelden van bijlagen die u mee kan sturen:

  • Begroting- en dekkingsplan
  • Projectplan
  • Begeleidende brief
  • Uittreksel van Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag/Jaarrekening
  • Statuten