Het nieuwestads weeshuis logo

Aanvraagformulier

Wolken

Wat heeft u nodig om dit formulier in te vullen?

U kunt alle vragen in het formulier bekijken, voordat u begint met invullen. Het is handig vooraf de in stap 4 genoemde bijlagen te verzamelen. Beantwoord de vragen in het formulier zo kort mogelijk. Voor uitgebreide informatie stuurt u in een bijlage een projectplan mee. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe we omgaan met de privacy van de persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag aanlevert.Datum project1. Gegevens over de organisatie

1.1 Correspondentiegegevens

Onjuist IBAN nummer!


1.3 Wat is de rechtsvorm van de organisatie?

Het Nieuwe Stads Weeshuis doneert in principe alleen aan stichtingen en verenigingen.

2. Projectbeschrijving


2.8 Hoeveel mensen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het project?


3. Financiën

3.1 Gespecifieerde begroting van het project: apart bijvoegen
3.2 Dekkingsplan

Bij het invullen van het onderstaande schema kunt u regels weghalen door op het prullenmandje aan het einde van de regel te klikken. Als u als bijlage een gespecificeerd dekkingplan verstrekt, hoeft u vraag 3.2 in principe niet in te vullen: u kunt dan in het schema alle regels verwijderen en daarna het formulier verder invullen.

Naam
Gevraagde bijdrage
Toekenning
Nog in behandeling
Toegekende bijdrage
Totaal

€ 0,00


Wij verzoeken u ons te informeren over inhoudelijke en/of financiële wijzigingen in het project en over tussentijdse beslissingen van andere fondsen en geldgevers.

4. Overige vragen4.3 Mee te sturen bijlagen:

5. Bijlagen