Het nieuwestads weeshuis logo

Aanvragen

Wolken


1. Gegevens over de organisatie

1.1 Correspondentiegegevens

Onjuist IBAN nummer!


1.2 Wat is de rechtsvorm van de organisatie?

Het Nieuwe Stads Weeshuis doneert in principe alleen aan stichtingen en verenigingen.

2. Projectbeschrijving


2.7 Hoeveel mensen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het project?

 • 3. Financiën

  3.1 Graag een gespecificeerde begroting uploaden als bijlage met daarin een specificatie van de projectkosten en projectopbrengsten. Alsmede een gedetailleerd dekkingsplan met reeds toegekende c.q. aangevraagde bijdragen.

  Werk indien nodig uw bestanden bij Stap 5.  Wij verzoeken u ons te informeren over inhoudelijke en/of financiële wijzigingen in het project en over tussentijdse beslissingen van andere fondsen en geldgevers.


  4. Overige vragen


  Geef aan in elke maand, jaar, bedrag en subsidienummer u een bijdrage ontving

  Maand
  Jaar
  Bedrag
  Subsidienummer
  5. Bijlagen

  Voorbeelden van bijlagen die u mee kan sturen:

  • Begroting- en dekkingsplan
  • Projectplan
  • Begeleidende brief
  • Uittreksel van Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag/Jaarrekening
  • Statuten