Het nieuwestads weeshuis logo

Aanvragen

Wolken


1. Gegevens over de organisatie

1.1 Correspondentiegegevens

Onjuist IBAN nummer!


1.3 Wat is de rechtsvorm van de organisatie?

Het Nieuwe Stads Weeshuis doneert in principe alleen aan stichtingen en verenigingen.

2. Projectbeschrijving


2.8 Hoeveel mensen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het project?


3. Financiën

3.1 Gespecifieerde begroting van het project: apart bijvoegen
3.2 Dekkingsplan

Bij het invullen van het onderstaande schema kunt u regels weghalen door op het prullenmandje aan het einde van de regel te klikken. Als u als bijlage een gespecificeerd dekkingplan verstrekt, hoeft u vraag 3.2 in principe niet in te vullen: u kunt dan in het schema alle regels verwijderen en daarna het formulier verder invullen.

Naam
Gevraagde bijdrage
Toekenning
Nog in behandeling
Toegekende bijdrage
Totaal

€ 0,00


Wij verzoeken u ons te informeren over inhoudelijke en/of financiële wijzigingen in het project en over tussentijdse beslissingen van andere fondsen en geldgevers.

4. Overige vragen4.3 Mee te sturen bijlagen: